icon-locaties

Telecombinatie Gorinchem

Piazza Center 66
4204 BS Gorinchem

Telecombinatie Leerdam

Kerkstraat 42
4141 AX Leerdam

Telecombinatie Dordrecht

Kolfstraat 2a
3311 XL Dordrecht

Telecombinatie Sliedrecht

Kerkbuurt 51a
3361 BC Sliedrecht

icon-reviews
icon-support

Privacy statement

Heeft u vragen betreft het privacybeleid kunt u
contact opnemen met

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met T-Stores.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat T-Stores.eu in bepaalde gevallen
uw gegevens opslaat. T-STores gebruikt uw persoonsgegevens voor:
1. de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
2. relatiebeheer;
3. product- en dienstontwikkeling;
4. het bepalen van strategie en beleid;
5. zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot T-
Stores.eu, haar relaties en haar medewerkers.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens
door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie
bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt
gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie
zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor
te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in
voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van
persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan
derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een
bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Gegevensbeveiliging
T-Stores.eu maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van
de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld
toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke
karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet
niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te
waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje
dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per
gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie
naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website,
worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig
gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens
worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de
website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies
gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen
persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig
wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies
niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve
mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. T-Stores.eu is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van 123-
Repair vallen.
Inzage
U mag T-Stores.eu vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u T-
Stores verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen
door contact met ons op te nemen via onze klantenservice.