icon-locaties

Telecombinatie Gorinchem

Piazza Center 66
4204 BS Gorinchem

Telecombinatie Leerdam

Kerkstraat 42
4141 AX Leerdam

Telecombinatie Dordrecht

Kolfstraat 2a
3311 XL Dordrecht

Telecombinatie Sliedrecht

Kerkbuurt 51a
3361 BC Sliedrecht

icon-reviews
icon-support

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern
gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders
dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen
van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van T-Stores is het
niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar
te stellen op een netwerk.
Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de
inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen
garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij
zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het
gebruik daarvan.
Het is niet toegestaan deze site te framen of anderszins zonder uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming te gebruiken of te verveelvouldigen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van
of naar deze site.
Prijzen en informatie
Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch er kunnen altijd verschillen of
onjuistheden voorkomen op onze website of bij derden zoals partnersites. De meest
voorkomende reden dat gegevens mogelijk anders kunnen overkomen of onjuist vermeld
staan, heeft te maken het updaten van de data welke in de regel in de nachturen gebeurd.
Indien u twijfelt aan de echtheid van een gegeven of een onjuistheid constateert zouden zij u
willen verzoeken contact op te nemen met onze klantenservice om u ervan te verwittigen
welke informatie of prijstelling correct is. Onze klantenservice beschikt over de meest
actuele prijzen en informatie. Onze excuses voor eventuele onjuistheden welke u zou
kunnen tegen komen of constateert.